[ Hướng dẫn ]

Hệ thống vũ khí thần sa

25-05-2017

Danh Hiệu Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Giang Tân Thôn

II.Cách sở hữu thần sa.

Có thể mua tại NPC Cửa Hàng - Giang Tân Thôn

Giá: 200 Thần sa - vô hạ dẫn

Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3 (Có được khi sử dụng hòa thị bích)

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

  • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số

Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại % 20 120
Vật công nội % 20 120
Dòng 5 Chí mạng 1 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng % 1% 50%
Dòng7 Phát huy lực tân công kỹ năng 1% 10%

IV.Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa - vô hạ dẫn: Hoạt Động Rương Phú Quý , Sự kiện [Trồng Cây] , Hệ Thống BOSS

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Rương Phú Quý , Hệ Thống BOSS

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo ( Đại )

Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 0 50 50 5 0 70%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 0 100 100 5 0 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 0 150 150 5 0 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 0 200 200 5 0 10%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 200 1000 1000 20 0 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 500 2000 2000 50 0 10%
Nâng Thần Sa 7 Dòng 1000 2000 2000 50 1 5%

LƯU Ý : KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

ÁP DỤNG CHO THẦN SA TỪ 1 ĐẾN 4 DÒNG

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo ( Đại)

Số nguyên liệu 20 20 5

ÁP DỤNG CHO THẦN SA TỪ 5 ĐẾN 6 DÒNG

 

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo ( Đại)

Số nguyên liệu 10 50 50 10

 

VI. Đổi vũ khí

 

 

Kim Nguyên Bảo Đại

Tỷ lệ thành công
Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng 500 100%

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 tới 4 dòng
  • KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP
  • Khi thay đổi từ vũ khí này sang vũ khí khác chỉ số dòng sẽ giữ nguyên , chỉ số dòng vật công ngoại ( nội ) sẽ thay đổi : 310% - 340%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
  • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame