[ Hướng dẫn ]

Hệ Thống Tín Vật

22-05-2017

Mỗi Tín Vật có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động + săn boss

Tín Vật Ấn Ký Tín Vật Tỷ lệ thành công %
Cấp 1

Sử dụng code Facebook

Cấp 2 1000 100
Cấp 3 1000 90
Cấp 4 2000 80
Cấp 5 2000 60
Cấp 6 5000 40
Cấp 7 10000 30
Cấp 8 15000 15
Cấp 9 20000 10
Cấp 10 40000 10
Cấp 11 Tín Vật Siêu Cấp 100
Cấp 12 Tín Vật Siêu Cấp 100
Cấp 13 Tín Vật Siêu Cấp 100
Cấp 14 Tín Vật Siêu Cấp 100
Cấp 15 Tín Vật Siêu Cấp 100

Hướng dẫn nâng cấp Tin Vật Cấp 1-15

Bước 1 : Cần kích hoạt tin vật  khi sử dụng code facebook

 

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Tín Vật Siêu Cấp và chọn nâng cấp 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại tín vật sẽ bị giảm 1 cấp và dùng bùa bảo toàn rớt không hạ cấp
  • Dùng Tín Vật Siêu Cấp nâng cấp từ cấp 1 đến 15 lên tỷ lệ 100%
  • Tín Vật Siêu Cấp  sử dụng event có