[ Tin tức ]

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TẾT 2019

12-01-2019

MỪNG XUÂN 2019 VÔ DANH KIẾM 

I. Trùng Sinh.

Tăng Thêm 25 Cấp Trùng sinh từ 26 đến 50. <Chi Tiết>

 

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
26 220 1300v 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
27 220 1350v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
28 220 1400v 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
29 220 1450v 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần
30 220 1500v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Nón Thú Nuôi Cấp 10
31 220 1550v 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc
32 220 1600v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
33 220 1650v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
34 220 1700v 100 điểm tiềm năng + 300 Linh Tê Ngọc
35 220 1750v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Áo Thú Nuôi Cấp 10
36 250 1800v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
37 250 1850v 100 điểm tiềm năng + 400 Linh Tê Ngọc
38 250 1900v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
39 250 1950v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
40 250 2000v 100 điểm tiềm năng + 500 Linh Tê Ngọc + Giày Thú Nuôi Cấp 10
41 250 2050v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 2100v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
43 250 2150v 100 điểm tiềm năng + 600 Linh Tê Ngọc
44 250 2200v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 2250v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn + Vũ khí Thú Nuôi Cấp 10
46 250 2300v 100 điểm tiềm năng + 700 Linh Tê Ngọc
47 250 2350v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 2400v 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn
49 250 2450v 100 điểm tiềm năng + 800 Linh Tê Ngọc
50 250 2500v 100 điểm tiềm năng + 1000 Linh Tê Ngọc + Nhẫn Thú Nuôi Cấp 10 + Bội Thú Nuôi Cấp 10

 

  

   

 

II. Ngựa

Tăng Thêm 10 Cấp Ngựa Từ 31 đến 40. <Chi Tiết>

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Thuần Dưỡng Đơn

Căn Cốt Đan

Cấp 31 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 32 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 33 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 34 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 35 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 36 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 37 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 38 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 39 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 40 3500 1000 250000 250000 250000

 

 

 

 

III. Mặt Nạ

Thêm Mặt Nạ mới: [Bôn Lôi Quán]. <Chi Tiết>

Cấp ngựa

KNB Đại

Mảnh ghép mặt nạ

Dị dung thạch

Bôn Lôi Quán 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 1 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 2 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 3 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 4 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 5 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 6 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 7 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 8 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 9 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 10 2000 200000 200000

IV. Trang Bị Đồng Hành

Ra mắt Trang Bị Đồng Hành Cấp 7.

V. Du long

Mua [Chiến Thư Du Long] ở NPC Cửa Hàng tại Thành Chính. Mỗi ngày khiêu chiến được từ 20 lần tăng lên 50 lần

Xin Chân Thành Cám Ơn.!