[ Sự kiện ]

Gọp máy chủ CHÍ TÔN và ĐỘC TÔN

21-11-2023

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CHÍ TÔN  ĐỘC TÔN vào 13H00 ngày 22/11/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CHÍ TÔN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CHÍ TÔN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 600000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 50000
Rương Trấn Hồn Thạch 200000
Linh Tê 12000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 550000
Dị Dung Thạch 550000

- Nhân vật thuộc máy chủ CHÍ TÔN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CHÍ TÔN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB